Cennik

Prześlij plik do bezpłatnej wyceny. Tylko na tej podstawie istnieje możliwość ustalenia stawki za znormalizowaną stronę transkrybcyjną. Ceny podawane są w przeliczeniu na 1800 znaków ze spacjami, czyli średnio 1 stronę A4. Godzina nagrania mieści się średnio w ilości ok. 50 000 zzs.

Zapraszam do zapoznania się z cennikiem:

Transkrypcje nagrań – cennik

Przepisywanie tekstów – cennik

Redakcja i korekta – cennik

Tworzenie CV i LM – cennik

Copywriting – cennik

Pozostałe usługi – cennik

Minimalny koszt zamówienia wynosi 30,00 zł.

Średni czas realizacji transkrypcji wynosi 72h, ale może on ulec wydłużeniu ze względu na przepełniony grafik. Taka informacja jest udzielana bezpośrednio przy przyjmowaniu zamówienia do realizacji.

Do podanych stawek należy doliczyć VAT. Podane stawki mają charakter orientacyjny, cena ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia w zależności od stopnia trudności jego wykonania.

Zastrzegam sobie prawo do nie przyjęcia zlecenia do realizacji ze względu na zbyt niską jakość nagrania lub też przeładowany kalendarz i brak możliwości czasowej do wykonania pracy w określonym terminie. W takim wypadku Klient zostanie o tym poinformowany w ciągu 12h od przesłania pliku. Istnieje wówczas możliwość ustalenia innego terminu realizacji zlecenia.

Dla studentów i stałych Klientów przewidziane atrakcyjne rabaty.