Informacje ogólne:

Klaudia Osmólska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Klaudia Osmólska Usługi Edytorskie z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pilotów 8A/22, posiadającą numer NIP 5842637999, numer REGON 367702663, gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową www.klaudiaosmolska.pl (dalej Witryna). Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

W celu zwiększenia przystępności Polityki Prywatności i Cookies termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” – „Ja”. Ponadto wprowadziłam śródtytuły, które ułatwią Ci wyszukanie interesujących Cię informacji.

Administrator Danych Osobowych:

Klaudia Osmólska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Klaudia Osmólska Usługi Edytorskie z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pilotów 8A/22, posiadającą numer NIP 5842637999, numer REGON 367702663, jest administratorem Twoich danych osobowych.

Dane osobowe, które zbieram:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać z moich usług, jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Informacje, które mi dostarczasz:

Wymagam od Ciebie podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i należycie wykonać zawartą z Tobą umowę

  1. adres e-mail;
  2. imię;
  3. nazwisko.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będę mogła zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z moich usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz mi również:

 1. informacje pochodzące z korespondencji: udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się ze mną kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na Witrynie lub kontaktując się ze mną za pośrednictwem tradycyjnej poczty, telefonu lub innych środków poza sieciowych;
 2. informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach, udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiadasz anonimowo;
 3. informacje, które udostępniasz w swoich postach: możesz udostępniać dane osobowe, gdy umieszczasz na Witrynie opinie lub uczestniczysz w ogólnej dyskusji.

Informacje, jakie zbieram automatycznie:

Niektóre informacje gromadzę automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Informacje te zawierają między innymi:

 1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Platformy (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy);
 2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej;
 3. konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania;
 4. wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Witrynie;
 5. czas, częstotliwość i długość Twoich wizyt na Witrynie;
 6. rodzaj Twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego;
 7. rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, np. czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID);
 8. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies.

W jakim celu potrzebne są Twoje dane:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. udostępniania Ci moich Usług, czyli do korzystania przez Ciebie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przeze mnie z Tobą umowy i jej wykonania;
 2. zarządzania i usprawniania mojej działalności,przez co rozumiem w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny, ulepszanie mojej oferty. Podstawą prawną tego przetwarzania będzie mój prawnie uzasadniony interes;
 3. kontaktowania się oraz interakcji z Tobą,przez co rozumiem odpowiedzi na adresowane do mnie zapytania, komentarze, itd. W tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub mój prawnie uzasadniony interes;
 4. rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń,przez co rozumiem rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub mnie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub mój prawnie uzasadniony interes;
 5. realizacji obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na mnie ciąży.

Udostępnianie Twoich Danych:

Twoje dane osobowe mogę i najpewniej będę udostępniać:

 1. moim pracownikom;
 2. osobom, które współpracują ze mną na podstawie umów cywilnoprawnych;
 3. dostawcom usług kurierskich i pocztowych;
 4. dostawcom usług płatności elektronicznych;
 5. dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową;
 6. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę;
 7. dostawcom usług księgowych;
 8. innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Twoje dane mogę udostępniać również w następujących okolicznościach:

 1. jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że muszę udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 2. jeżeli muszę udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony moich praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom).

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych, który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na mnie obowiązków.

Posiadasz prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. ich sprostowania;
 3. usunięcia;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. przenoszenia danych;
 6. cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ilekroć jego podstawą jest mój prawnie uzasadniony interes. W szczególności dotyczy to marketingu bezpośredniego.

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,;
 3. statystycznych i archiwizacyjnych;
 4. przechowywania, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Małoletni:

Witryny nie są przeznaczona dla dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryn. Nie gromadzę intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia ani nie zezwalam im na korzystanie z Witryn. Jeżeli zauważę, że gromadzę dane osobowe osoby w wieku poniżej 18 lat, usunę je niezwłocznie. Jeśli masz powody, aby sądzić, że mogłam zgromadzić takie dane osobowe, proszę o natychmiastowy kontakt.

Ciasteczka – Cookies:

Aby ułatwić korzystanie z mojej Witryny, używam „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Ciasteczek używam w celach:

 1. zapewnienia Ci dostępu do usług, jakich poszukujesz na mojej Witrynie;
 2. udoskonalenia mojej Witryny i usługi;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa na mojej Witrynie;
 4. lepszego przedstawienia moich usług w celach marketingowych.

Do realizacji usługi wyróżniamy cookies:

 1. niezbędne– są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których chcesz skorzystać;
 2. funkcjonalne– pozwalają mi na analizę, w jaki sposób korzystasz z Witryny, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz;
 3. reklamowe/biznesowe– pozwalają mi lepiej oceniać efektywność działań reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzą od moich partnerów, z których usług korzystam w celu analizowania i śledzenia odwiedzin Witryny i efektywności stosowanych reklam. Nie dzielę się Twoimi danymi osobowymi z dostawcami tych usług za wyjątkiem danych zbieranych bezpośrednio przez ciasteczka reklamowe/biznesowe. Miej na uwadze, że dane zebrane w taki sposób mogą być połączone z danymi zebranymi w inny sposób przez moich dostawców. Takie zewnętrzne przetwarzanie będzie podlegało politykom prywatności stosowanym przez moich partnerów.

Poniżej znajdziesz opis ciasteczek, z których korzysta moja Witryna oraz jak możesz wyłączyć ich zastosowanie.

Moje ciasteczka (ciasteczka niezbędne):

Ciasteczka  te są ściśle związane z działaniem Witryny i pozwalają m.in. na prawidłowe wyświetlanie strony.

Opt-out: Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie wykorzystywała żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpływ na działanie i funkcjonalności Witryny.

Google Analytics (ciasteczka funkcjonalne):

Moja Witryna korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google będzie analizować korzystanie z Witryny przez Ciebie, co pozwoli nam na jej ulepszenie. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z Witryny (np. odwiedzane podstrony, ustawienia językowe, wykorzystywane systemy operacyjne) będą przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie nam udostępniane w postaci zanonimizowanej. Zbierane dane nie będą kojarzone z Twoim pełnym adresem IP w ramach tego procesu. Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z Twojego adresu IP. Ponadto Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU–US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).

Opt-out: Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest tutaj.

Google AdWords (ciasteczka reklamowe/biznesowe):

Moja Witryna korzysta z Google AdWords w celu reklamy moich produktów i usług w Internecie. Adwords będzie wyświetlał reklamy na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach bazując na tym, z jaką częścią Witryn się zapoznałeś. W tym celu będą wykorzystywane ciasteczka, które zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu. Ciasteczka te W ŻADEN SPOSÓB NIE POZWALAJĄ NAM NA ZIDENTYFIKOWANIE CIEBIE ALBO NA UZYSKANIE DOSTĘPU DO TWOJEGO URZĄDZENIA.

Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Google kliknij tutaj.

Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies:

Zastrzegam sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies. O wszelkich zmianach poinformuje bezzwłocznie użytkowników Witryny.