„Bardzo dziękuję za szybkie i sprawne przepisanie nagrania długiej debaty naukowej, która z pewnością
nie była łatwym tekstem.”

Ewa Barlik

Akademia Leona Koźmińskiego

„W związku z doskonałą i w pełni profesjonalną współpracą między uczestnikami projektu badawczego chciałbym wyrazić podziękowanie
za dotychczasową współpracę i rekomendować profesjonalne usługi realizowane
przez Panią Klaudię Osmólską.”

Marcin Boryczko

Uniwersytet Gdański

„Mimo dużej ilości materiału, został on przepisany bardzo szybko – szybciej niż przewidywała umowa. Transkrypcje zostały wykonane bardzo starannie. Mimo, że część rozmów była prowadzona w kawiarniach lub przy udziale dzieci, to transkrypcja zawierała całość materiału, nawet w momentach dużych zakłóceń.”

Beata Małecka

Uniwersytet Warszwski

„What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Jim Doe

Jedi Master

„What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Kathy Doe

Jedi Master

„What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Andy Doe

Jedi Master