Korekta tekstów

CENNIK

 
Stawki ustalone za 1 znormalizowaną stronę (A4) – średnio 1800 zzs
 
Korekta tekstu – od 5 zł
Ceny ustalane indywidualnie na podstawie przesłanego materiału
 
Do podanych stawek należy doliczyć 23% VAT