Transkrypcje nagrań

Profesjonalne transkrypcje nagrań audio-wideo w języku polskim:

  

rozprawy/posiedzenia sądowe (e-protokół)

grupowe wywiady fokusowe (FGI)

indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

częściowo ustrukturalizowany wywiad (SSI)

badania tajemniczy klient (Mystery Shopping)

wywiady etnograficzne, biograficzne

konferencje, posiedzenia, szkolenia, wykłady, przemówienia

audiobooki

nagrania dyktafonowe

  

Transkrypcja standardowa (edytowana)
 przepisanie nagrania z pominięciem zbędnych emocji, wtrąceń i powtórzeń
(np. yyy…, eee…, oznaczeń śmiechu, krzyku, westchnień itp.).

Transkrypcja pełna (dosłowna)
przepisanie nagrania z uwzględnieniem wszystkich występujących emocji i powtórzeń, tzw. „słowo w słowo”.

  

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się ze mną!

 

Zastrzegam sobie prawo do nie przyjęcia zlecenia do realizacji ze względu na zbyt niską jakość nagrania
lub przeładowany kalendarz i brak możliwości czasowej do wykonania pracy.
W takim wypadku klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany . 
Istnieje wówczas możliwość ustalenia innego terminu realizacji zlecenia.