Nie da się ukryć, że transkrypcja wywiadów jest jedną z najczęściej wykonywanych form pracy nad przepisywaniem treści nagrań. Większość osób nie wie jednak o niej zbyt wiele, dlatego dzisiaj uchylam przed wami rąbka tajemnicy.

Dokładne zbieranie informacji

Przeprowadzanie wywiadów to wciąż bardzo popularna forma zbierania informacji wykorzystywana w badaniach akademickich czy też w badaniach opinii publicznej. Dzieje się tak dlatego, że dzięki posiadaniu nagrań z przeprowadzonej rozmowy zyskuje się pewność, iż żadne treści nie zostaną pominięte. Transkrypcja wywiadów pozwala na dokładne odwzorowanie udzielanych przez respondentów odpowiedzi, uwzględniając sposób wypowiedzi, specjalistyczną terminologię czy wyrażenia typowe dla określonej grupy społecznej lub regionalnej.

Szybkość wypowiedzi

Czy wyobrażacie sobie przeprowadzanie z kimś rozmowy, notowanie jego odpowiedzi i jednocześnie błyskawiczne prowadzenie dalszej konwersacji? Żaden człowiek nie jest w stanie aż tak bardzo się skupić, żeby czegoś gdzieś nie pominąć. Właśnie dlatego warto, za zgodą respondenta, zdecydować się na przeprowadzenie rozmowy z wykorzystaniem dyktafonu, a następnie przekazać nagranie do wykonania transkrypcji wywiadu. Dzięki temu można się skoncentrować na rozmówcy i udzielanych przez niego informacjach, aby zdobyć jak najwięcej wartościowych treści.

Wywiady specjalistyczne

Nagrania z wywiadów przekazywanych do transkrypcji mogą dotyczyć wielu rzeczy. Nie ograniczają się one jedynie do badań akademickich czy badań opinii publicznej. Profesjonalni transkrybenci często mają do czynienia z wywiadami dotyczącymi kwestii medycznych, prawnych, policyjnych i innych, odnoszących się do szczególnie wrażliwych, a tym samym niezwykle chronionych. Niezależnie od treści wywiadów znajdujących się na nagraniach przeznaczonych do transkrypcji, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie nagrań i przepisanych wywiadów.

Transkrypcja wywiadów jest jedną z najczęściej zlecanych i wykonywanych transkrypcji nagrań. Być może masz wątpliwości, czy warto w ten sposób ułatwić sobie pracę, ale jeżeli zależy Ci na zdobyciu jak największej ilości wartościowych treści od respondentów, rozważ przekazanie nagrań do wykonania profesjonalnej transkrypcji wywiadów. Zyskasz gwarancję dokładnego odzwierciedlenia przeprowadzonej rozmowy i pewność, że nic nie umknie.