Naukowe badania prowadzone na różnych uczelniach są zawsze czasochłonne, wymagają wiele wysiłku, a często także przemieszczania się do innych ośrodków naukowych. Możliwość skorzystania z treści dostępnych w sieci pozwala na pewne usprawnienie procesów badawczych. Zobaczcie, jak możecie wykorzystać transkrypcje nagrań w swoich badaniach.

Wywiady

Wywiady zaliczają się do badań typu podstawowego. Mają one za zadanie zbieranie informacji za pomocą kwestionariuszy, przeprowadzania rozmów czy obserwacji. Podczas przeprowadzania wywiadu warto zaopatrzyć się w dyktafon i zapewnić sobie utrwalenie wszystkich wypowiedzianych słów. Nawet najlepszy badacz nie będzie w stanie zapamiętać dokładnie przebiegu rozmowy. W trakcie przeprowadzania wywiadu można także notować spostrzeżenia, ale czy to nie rozprasza zarówno badacza, jak i respondenta? Ponadto nie da się zanotować dokładnie całej wypowiedzi ze względu na upływ czasu. Optymalnym i korzystnym rozwiązaniem tego problemu jest zatem wykorzystanie dyktafonu, a następnie wykonanie transkrypcji nagrania. Nikt przecież nie będzie miał czasu na kilkukrotne przesłuchiwanie nagranego wywiadu, aby wyłapać kluczowe informacje.

Szukanie informacji

Podejmując pracę badawczą, często odwiedza się różne instytucje i ośrodki badawcze. Nie zawsze są one w okolicy. Wyobraźcie sobie zatem sytuację, w której nasz badacz przemierza kraj w poszukiwaniu niezbędnych informacji. W końcu dociera do celu i… zostaje zasypany lawiną informacji. Owszem, często (choć nie zawsze) można wykonać kserokopię zdobytych informacji. Jest to jednak czasochłonne i kosztowne. Czy nie efektywniej byłoby skorzystać z dyktafonu i nagrać wypowiadane na głos myśli odnoszące się do konkretnych źródeł? Taka forma zoptymalizuje pracę badacza, jednocześnie pozwoli mu zyskać własne, unikalne spostrzeżenia, które nigdzie nie zdążą umknąć. Oczywiście mając takie nagranie, warto następnie wykonać jego transkrypcję.

Wykłady akademickie

Ile razy zdarza się, że studenci nie nadążają z notowaniem podczas wykładów akademickich? Tematyka jest ciekawa, mająca wpływ na prowadzone przez nich badania, a tu nie ma możliwości zapamiętania wszystkich informacji. Warto posłużyć się dyktafonem. Nagrywanie wykładów nie rozprasza prowadzącego. Ponadto daje słuchaczowi możliwość skupienia się na podejmowanym zagadnieniu. Nagranie wykładów akademickich zapewnia bezpieczeństwo posiadania wszystkich informacji, często niezbędnych do zdania egzaminów. Każdy taki wykład można potem zlecić do transkrypcji i otrzymać gotowy zapis, dokładniejszy niż prowadzone na szybko notatki.

Analiza informacji

Profesjonalna transkrypcja nagrań zawiera w sobie elementy edycyjne. W zależności od indywidualnego zapotrzebowania klienta dobry transkrybent oferuje wykonanie edycji nagrania z wyeliminowaniem zbędnych słów czy fraz z transkrypcji. Działanie to relatywnie wpływa na oszczędność czasu badacza, który, otrzymując przejrzystą transkrypcję nagrania, ma przed sobą kwintesencję, samo sedno przeprowadzanych badań. Tym samym dokonanie analizy uzyskanych informacji będzie mniej czasochłonne.