W dzisiejszym cyfrowym świecie znaczna część materiałów dostępnych w Internecie ma formę multimedialną. Warto się zastanowić nad tym, jaki procent potencjalnych odbiorców stanowią osoby niesłyszące lub słabosłyszące i dostosować do nich swoje treści, powiększając tym samym grono zainteresowanych. Do tego przyda się transkrypcja jako wsparcie dla osób niesłyszących.

WCAG 2.1 – co to takiego?

Web Content Accessibility Guidelines (Wytyczne dotyczące dostępności internetowej) to zbiór rekomendacji (aktualizacja opublikowana w 2018 roku) dotyczących tworzenia serwisów internetowych w taki sposób, aby zapewnić do nich dostęp jak największemu gronu odbiorców, w tym również osobom niepełnosprawnym. Zachowanie tych międzynarodowych standardów dostępności treści od dawna jest przyjmowane jako dobre praktyki. Obejmują wiele elementów, m.in. dostęp do transkrypcji nagrań audio i wideo, jak również przygotowanie napisów do filmów.

Rodzaje napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W XXI wieku standardem stało się przygotowywanie napisów do materiałów audiowizualnych, które oferują swoim odbiorcom różne firmy czy instytucje w ramach realizowanych konferencji, wykładów, wystąpień czy też innych form prezentowania treści. Istnieje kilka rodzajów napisów, które wspierają osoby niepełnosprawne w odbiorze materiałów z interesującej tematyki. Podstawowym rozwiązaniem wciąż są napisy dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, stanowiące stały element materiałów audiowizualnych. Zawierają one nie tylko wypowiadane treści, ale również zachowania niewerbalne i dźwięki z otoczenia, tak aby odbiorca mógł w pełni przyswajać oglądany materiał. Ponadto można spotkać się również z napisami tworzonymi dla programów na żywo – te koncentrują się już wyłącznie na wypowiadanych treściach. Podobnie jest z przekazami symultanicznymi sporządzanymi na żywo, zwykle podczas konferencji, debat czy wykładów. One również nie obejmują zachowań niewerbalnych czy też odgłosów z zewnątrz.

Transkrypcja jako wsparcie dla osób niesłyszących

I tutaj znajduje się miejsce dla transkrypcji nagrań audiowizualnych. Tworzenie napisów do filmów może odbywać się w formie transkrypcji. Istotną kwestią jest wówczas jak najdokładniejsze odzwierciedlenie prezentowanych treści, przy jednoczesnej edycji i wyeliminowaniu wszelkich potknięć językowych, powtórzeń czy zająknień. Podczas pracy nad przygotowaniem napisów do filmów bardzo ważne są umiejętności transkrybenta. Odpowiednio przygotowana transkrypcja ułatwia osobom niepełnosprawnym zapoznanie się z materiałem wizualnym. Warto dodać, że istotnym elementem jest także specjalistyczne formatowanie tekstu dopasowane do odgórnych wymogów. Kluczowe jest m.in. zachowanie całości znaczenia wypowiedzi i prawidłowe ich dzielenie międzywyrazowe, tak aby zachować sens podczas wyświetlania na ekranie poszczególnych wersów.

Niewątpliwie transkrypcja nagrań ma wiele zastosowań, w tym również aktywnie wspierających osoby niepełnosprawne. Profesjonalne przygotowanie napisów do materiałów audiowizualnych umożliwia zapoznawanie się z prezentowanymi treściami, a tym samym pozwala na pogłębianie wiedzy i pozyskiwanie nowych informacji, w tym również daje możliwość śledzenia bieżących trendów.