Jednymi z najtrudniejszych elementów występujących podczas pracy przy transkrypcji protokołów sądowych są stosowane przez prawników łacińskie zwroty. Bez wątpienia język prawniczy ze względu na specjalistyczną terminologię nie należy do najłatwiejszych. Łacińskie zwroty w transkrypcji e-protokołów potrafią przysporzyć nie lada kłopotów. Dlatego dzisiaj krótka prezentacja przykładowych sformułowań, na które możesz natrafić podczas swojej pracy.

Najczęściej spotykane łacińskie zwroty w transkrypcji e-protokołów

a casu ad casum – od przypadku do przypadku
a contrario – wychodząc z przeciwnego założenia
a posteriori – na podstawie już zaistniałych faktów
a priori – bez względu na fakty czy argumenty
ad acta – do akt
ad hoc – dla tej konkretnej sytuacji
ad rem – do rzeczy
ceteris paribus – uwzględniając te same warunki
corpus delicti – dowód rzeczowy
de iure – z mocy prawa
et cetera – i tak dalej
ex aequo et bono – z względów słuszności i dobra
modus operandi – sposób działania
per procura – przez pełnomocnika, osobę uprawnioną
pro publico bono – dla dobra publicznego, dla dobra ogółu
sensu stricto – w ścisłym znaczeniu
volens nolens – chcąc nie chcąc

Nie należy się tym jednak zrażać. Choć łacina to martwy język, wciąż bywa używana. Na szczęście nie wszyscy prawnicy mają w nawyku stosowanie łacińskiej terminologii. Nie zmienia to jednak faktu, że zdarzają się i tacy, którzy szczególnie to sobie upodobali, warto więc zadbać o podstawowe przygotowanie w tym zakresie. W pewnym stopniu można przewidzieć, że prędzej czy później podczas pracy przy transkrypcji nagrań na jakieś elementy łaciny trafimy. Powyższe przykłady stosowanych zwrotów zdecydowanie nie są wszystkimi, jakie można napotkać. Zdecydowałam się jednak na zestawienie tych najczęściej spotykanych, być może pomogą one komuś w pracy.

Pamiętajcie jednak, że łacina nie jest jedynym językiem, który może sprawić pewne trudności. Osobiście miałam niedawno przed sobą kilkutygodniowe wyzwanie w postaci pracy nad transkrypcją całego cyklu nagrań, gdzie zgrabnie wplatane były słowa z języka hebrajskiego. To dopiero była zabawa! I w tym miejscu serdecznie pozdrawiam Autora tych jakże interesujących i wartościowych treści 🙂