W dzisiejszym świecie bardzo cennym narzędziem podejmowania decyzji biznesowych jest przeprowadzenie efektywnego badania rynku w zakresie oferowanych produktów lub usług. Firmy poważnie myślące o poszerzeniu swojej grupy odbiorców coraz częściej decydują się na korzystanie z usług profesjonalnych firm konsultingowych. Jak transkrypcja wpisuje się w potrzeby badania rynku? Zobaczmy.

Na czym polega badanie rynku?

Dowiedzmy się najpierw, czym jest samo badanie rynku. To nic innego jak szereg czynności podejmowanych w celu zgromadzenia kompletu informacji wykorzystywanych do określania tendencji rozwojowych w danej branży. Celem przeprowadzania badania rynku jest pozyskanie informacji na temat kształtowania się mechanizmów rynkowych, m.in. zachowania i preferencji konsumentów, popytu, podaży czy działań podejmowanych przez konkurencję. Dobrze przeprowadzone badanie rynku jest dzisiaj podstawą udanego biznesu.

Jak się przeprowadza badanie rynku?

Badanie rynku można przeprowadzić w różny sposób. Najczęściej wykorzystywaną formą są jednak tzw. badania focusowe, czyli inaczej mówiąc, zogniskowane wywiady grupowe (FGI, ang. Focus Group Interview). Ta metoda jakościowa polega na prowadzeniu odpowiednio moderowanej rozmowy kilku osób w zakresie określonych produktów lub usług. Badanie focusowe bardzo często stanowi pogłębienie wcześniej przeprowadzanych wywiadów indywidualnych (IGI, ang. Individual In-Depth Interviews). Pisałam już na ten temat w kilku słowach tutaj.

Jak transkrypcja pomaga w badaniu rynku?

Jaka jest więc rola transkrypcji nagrań dla potrzeb badania rynku? Profesjonalna transkrypcja badań focusowych pozwala na wyodrębnienie wszystkich wypowiedzi i przypisanie ich do odpowiednich osób. Wprawne ucho transkrybenta spokojnie poradzi sobie z rozróżnieniem wypowiadanych opinii na temat produktów czy usług po głosie konkretnej osoby. Dzięki temu badacze otrzymują gotowy materiał w formie spisanej, który następnie poddają dalszym analizom. Na tej podstawie powstaje kompletny raport określający sytuację rynkową w danej branży, który przedstawia się firmie zlecającej jego przeprowadzenie. Dzięki wykorzystaniu transkrypcji dla potrzeb badania rynku zyskuje się pewność, że żadna ważna kwestia nie zostanie pominięta, a moderator kierujący rozmową może skoncentrować się na jej odpowiednim przeprowadzeniu.

Transkrypcja nagrań ma wiele zastosowań w biznesie. Z każdym dniem pojawiają się kolejne pola, na których korzystanie z transkrypcji nagrań zwiększa efektywność pracy i realnie wpływa na biznes. Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na skorzystanie z usług profesjonalnej transkrypcji nagrań, może czas pomyśleć nad takim rozwiązaniem.