W kwietniu 2010 roku nastąpiła nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła we wszystkich sądach okręgowych i apelacyjnych system rejestrowania audio-wideo w formie tzw. e-protokołu. Chociaż początkowo zmiany te budziły wiele wątpliwości w środowisku sędziowskim, to jednak upowszechniły się i na stałe weszły już do codzienności na sali sądowej. Na dzień dzisiejszy dotyczy to wyłącznie spraw cywilnych i gospodarczych. Być może z czasem e-protokoły trafią również na posiedzenia karne. Zobaczcie zatem, na czym polega transkrypcja e-protokołów.

Cyfrowy protokół z rozprawy

Dotychczasowy protokół pisemny sporządzany w trakcie rozprawy przez zawodowego protokolanta został zastąpiony rejestrowaniem przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia audio-wideo. W erze wszechobecnej digitalizacji nie jest niczym dziwnym, że i polskie sądownictwo poszło w takim kierunku usprawnienia swojej pracy. Cyfrowy protokół z rozprawy ma zapewnić pełen dostęp do wszystkich spontanicznych wypowiedzi padających na sali rozpraw. Tradycyjny protokół pisemny, wykorzystywany dotychczas w pracy sądów, często pomijał niektóre spośród padających zdań. Wdrożenie do codziennej pracy sądowniczej e-protokołu umożliwia wierne zapisanie przebiegu rozprawy. Po wykonaniu transkrypcji takiego nagrania sędzia przewodniczący sprawie ma możliwość zapoznania się z dokładnym przebiegiem poprzedniego postępowania. Nagranie audio-wideo z rozprawy sądowej gwarantuje dokładne utrwalenie szczegółów każdej wypowiedzi, jest zatem bardzo przydatne w codziennej pracy adwokatów. Odsłuchanie nagrania, odnalezienie w nim najistotniejszych dla sprawy fragmentów i sporządzenie notatek celem przygotowania się do kolejnej rozprawy jest jednak bardzo czasochłonne. Tu właśnie przydaje się wykonanie profesjonalnej transkrypcji nagrania z rozprawy sądowej.

Transkrypcja e-protokołu

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom na usprawnienie pracy adwokatów, pojawiła się możliwość wykonania profesjonalnych transkrypcji nagrań z rozpraw sądowych. Usługi transkrypcji e-protokołów opatrzone odpowiednią klauzulą poufności zapewniają komfort i ogromną oszczędność czasu dla środowiska prawniczego. Dzięki dokładnemu odsłuchaniu nagrania i przekształceniu go do formy pisemnej zainteresowani adwokaci otrzymują tradycyjny protokół z posiedzenia sądowego. Pozwala im to na szybkie odnalezienie istotnych dla nich fragmentów rozprawy, dokonania odpowiednich notatek i przygotowania się do następnego posiedzenia. Transkrypcje nagrań rozpraw sądowych realnie oszczędzają czas, przyspieszając tym samym czas trwania całego posiedzenia sądu.

Jak wygląda gotowa transkrypcja rozprawy sądowej?

Pokrótce mówiąc, gotowa transkrypcja posiedzenia sądowego jest dokładna i przejrzysta. Całość podlega odpowiedniemu formatowaniu, dzięki czemu finalnie otrzymujemy czytelny i łatwy do przeglądania dokument tekstowy. Ze względu na powagę zawartości nagrania wymaga ono szczególnej uwagi i koncentracji transkrybenta. Bardzo ważne jest zrozumienie kontekstu wszystkich wypowiedzi, dzięki czemu nawet mniej czytelne fragmenty staną się zrozumiałe dla transkrybenta. Nie zaleca się dokonywania jakiejkolwiek edycji wypowiedzi rozmówców z sali rozpraw, bowiem może to mieć wpływ na sens ich przekazu.