Jak wygląda transkrypcja wywiadu?

Pośród wykonywanych transkrypcji nagrań dwie z nich pojawiają się najczęściej: transkrypcje rozpraw sądowych, o których pisałam wcześniej tutaj oraz transkrypcje wywiadów, o czym będzie dzisiejszy tekst. Jak słusznie się domyślacie wywiad zazwyczaj przybiera formę rozmowy dwóch osób, czasami jednak zdarza się, że w konwersacji mamy do czynienia z większą ilością rozmówców, a zatem wkraczamy w świat wywiadu grupowego. Czy to ma aż takie znaczenie, ilu jest respondentów? Na odpowiedź na to pytanie trzeba będzie chwilkę zaczekać. (więcej…)

Co wyróżnia profesjonalną transkrypcję?

Jak już nieraz było wspomniane transkrypcję może przeprowadzić każdy. Pytanie tylko, jaka będzie jej finalna jakość? O ile transkrybowanie nagrania do formy pisemnej wiążę się bezdyskusyjnie z umiejętnością szybkiego i bezwzrokowego pisania na klawiaturze, o tyle trzeba pamiętać o tym, że nie jest to czynność wykonywana automatycznie. Na to, aby transkrypcja była wykonana rzetelnie, wpływ ma szereg innych czynników. (więcej…)